První slide Druhá slide Třetí slide Čtvrtý slide
CMV » Novinky » SEMINÁŘ - Energetická náročnost budov (PENB)

Energetická náročnost budov seminář

Energetická náročnost budov seminář a přípravný kurz Nabízíme Vám 2 varianty: 1/ Seminář Energetická náročnost budov, který se koná 27.9. a 29.11. 2013 v Praze a je zaměřen na změny v zákoně č. 312/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška pro energetickou náročnost budov

Dále pak tento seminář Energetická náročnost budov probírá novou vyhlášku č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a důsledky při navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností. Tento seminář s názvem Energetická náročnost budov se koná na Novotného lávce 5 v Praze 1, přednášejícím je energetický specialista a zpracovatel norem v oboru tepelná ochrana budov, Ing. Jiří Šála, CSc. 2/ Přípravný kurz ergetická náročnost budov se koná od 9.12. do 12.12.2013 v Brně.

PENB

Náplní kurzu Energetická náročnost budov jsou zákonné povinnosti při zpracování PENB, obálka budovy pro PENB, hodnocení systémů TZB pro PENB, vytápění budov pro PENB, chlazení budov pro PENB, větrání budov pro PENB, úprava vlhkosti vzduchu pro PENB, příprava teplé vody pro PENB, osvětlení pro PENB a využití energetických auditů a energetických posudků pro PENB.

Přípravný kurz Energetická náročnost budov

Přípravný kurz Energetická náročnost budov se bude konat v Hotelu Harmonie v Brně a přednášejícími jsou odborníci z VUT v Brně.

Aktuality
17.09.2013SEMINÁŘ - Energetická náročnost budov (PENB)

Energetická náročnost budov seminář Energetická..

26.08.2013Energetická náročnost budov seminář

Seminář na téma energetická náročnost budov.

12.02.2013Stavební zákon a stavební řád

Veškeré informace o novele i změnách po ni se dozvíte..

12.02.2013Nový občanský zákoník

Seminář o majetkových právech v občanském zákoníku...

01.01.2012Oceňování nemovitého majetku měst a obcí

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚST A OBCÍ A MÍSTNĚ..

Rozšíříme Váš obzor
Tvorba webových stránek Praha