První slide Druhá slide Třetí slide Čtvrtý slide
CMV » Kurzy

Kurzy

Zpět na seznam kurzů

PRÁVNÍ ÚPRAVA NEMOVITOSTÍ A PRÁV K NIM PO REKODEFIKACI OBČANSKÉHO PRÁVA

Datum konáníDatum konání:
Začátek termínu: 04.10.2013
Konec termínu: 04.10.2013
Místo konáníMísto konání:

Klub techniků ČSVTS
Novotného lávka 5
11000 Praha 1

CenaCena:
2400 Kč vč. DPH
Variabilní symbol: 241
PoznámkaUpozornění:

ČAS KONÁNÍ: 10:00 - 15:00 hodin

Pro členy Komory soudních znalců ČR a soudce je cena 1.600,- Kč.

Program:

K 1. lednu 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.), který přináší řadu změn a mnoho nových institutů. Zákoník byl schválen po dvanáctiletých přípravách. Přednáška se zaměří na následující okruhy:

  1. Změna v pojetí věci, superficiální zásada, nemovitá věc (co je a není po novu nemovitostí)
  2. Materiální publicita veřejných seznamů (a ochrana nabyvatele a skutečného vlastníka)
  3. Vlastnické právo (předmět, obsah a omezení)
  4. Nabývání vlastnického práva k nemovitosti
  5. Podílové spoluvlastnictví
  6. Bytové spoluvlastnictví
  7. Věcná práva k cizí nemovitosti (právo stavby a věcná břemena)
  8. Nemovitost jako předmět zajištění (nová úprava zástavního práva a zajišťovacího převodu práva)
  9. Nájem a pacht nemovité věci
  10. Očekávané změny v katastru nemovitostí - Ing. Květa Olivová z ČÚZK

LEKTOŘI:

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Prorektor VŠMIE, a.s., Praha; vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, of counsel PRK Praha, člen Legislativní rady vlády, hlavní autor návrhu občanského zákoníku

Mgr. Roman Pečenka, partner PRK Partners

Ing. Květa OLIVOVÁ, Český úřad zeměměřický a katastrální

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

1. Závaznou přihlášku zašlete na naši adresu. Účast na semináři můžete objednat elektronicky na adrese :  www.cmv.cznebo mailem na cmv@seznam.cz.

2. Účastnický poplatek ve výši 2.400,-Kč vč. 21% DPH uhraďte  laskavě na  náš  účet  č.  377641051/0100  u KB Praha 5, variabilní symbol  241. Pro členy Komory soudních znalců ČR a soudce je cena 1.600,- Kč. Naše IČ 43005195 a DIČ CZ43005195. Jsme plátci DPH. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání.

3. Účast  je  možno  stornovat  písemně (elektronicky nebo faxem) 7 dní před  konáním semináře. Při stornu v pozdějším termínu se účastnický poplatek nevrací. Můžete však vyslat náhradní osobu.

Aktuality
17.09.2013SEMINÁŘ - Energetická náročnost budov (PENB)

Energetická náročnost budov seminář Energetická..

26.08.2013Energetická náročnost budov seminář

Seminář na téma energetická náročnost budov.

12.02.2013Stavební zákon a stavební řád

Veškeré informace o novele i změnách po ni se dozvíte..

12.02.2013Nový občanský zákoník

Seminář o majetkových právech v občanském zákoníku...

01.01.2012Oceňování nemovitého majetku měst a obcí

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚST A OBCÍ A MÍSTNĚ..

Rozšíříme Váš obzor
Tvorba webových stránek Praha