První slide Druhá slide Třetí slide Čtvrtý slide
CMV » Kurzy

Kurzy

Zpět na seznam kurzů

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - PŘÍPRAVNÝ KURZ (BRNO)

Datum konáníDatum konání:
Začátek termínu: 25.02.2014
Konec termínu: 12.03.2014
Místo konáníMísto konání:

Hotel Harmonie
Cukrovarská 1230
Zastávka u Brna

CenaCena:
12000 Kč vč. DPH
Variabilní symbol: 250
PoznámkaUpozornění:

ČAS KONÁNÍ:

25.2.2014 - 9:00 - 17:00 hodin

26.2., 11.3. a 12.3.2014 - 9:00 - 16:00 hodin

Kurz je rozdělen do 2 týdnů (2 dny v únoru: 25.,26.2.2014; 2 dny v březnu: 11.,12.3.2014).

Pro členy Komory soudních znalců je cena 11.000,- Kč.

Program:

1. DEN – úterý 25.2.2014– ZÁKON a STAVBA

1. Zákonné povinnosti při zpracování PENB

Lektor: Ing. Jiří Šála, CSc.

·         Související právní a technické předpisy v platném znění

·         Vysvětlení základních pojmů ENB ve vztahu ke stavební části

·         Rozsah budov s povinností mít PENB a budov s povinností prokázat požadovanou ENB

·         Podrobnosti požadavků ENB metodou referenční budovy – stavební část

·         Metodika hodnocení ENB – stavební část, software a doporučená literatura       

2. Obálka budovy pro PENB

Lektor: Ing. Jiří Šála, CSc.

·         Prostup tepla neprůsvitnými konstrukcemi obálky budovy

·         Šíření tepla průsvitnými konstrukcemi obálky budovy

·         Tepelné mosty v konstrukcích a tepelné vazby mezi konstrukcemi

·         Průvzdušnost obálky budovy

·         ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (další podmínky hodnocení tepelné ochrany budovy)

·         ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty (typické hodnoty stavebních materiálů, konstrukcí a budovy)

·         Příklad hodnocení obálky budovy a zpracování do PENB 

2. DEN – středa 26.2.2014 – TZB 1

3. Hodnocení systémů TZB pro PENB

Lektor: Ing. Petr Horák, Ph.D.

·         Vzájemný vztah TZB a stavební části (součinnost J. Šála)

·         Vysvětlení základních pojmů ENB ve vztahu k TZB

·         Ukazatele ENB ve vztahu k TZB

·         Podrobnosti požadavků ENB metodou referenční budovy – část TZB

·         Metodika hodnocení ENB – část TZB, software a doporučená literatura 

4. Vytápění budov pro PENB

Lektor: Ing. Marcela Počinková, PhD.

·         Systémy, zdroje, hlavní části soustav a jejich účinnosti

·         ČSN EN ISO 13790 Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení

·         ČSN EN 15316-1,2,4 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtové metody pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy

·         TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet

·         Dodaná energie, primární energie a referenční budova

·         Příklad hodnocení vytápění budovy a zpracování do PENB; doporučená literatura          

3. DEN – úterý 11.3.2014 – TZB 2

5. Chlazení budov pro PENB

Lektoři: Ing. Olga Rubinová, PhD., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

·         Systémy, zdroje, hlavní části soustav a jejich účinnosti

·         ČSN EN ISO 13790 Výpočet potřeby energie pro vytápění a chlazení

·         ČSN EN 15 243 - Větrání  budov - Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

·         TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet

·         Dodaná energie, primární energie a referenční budova

·         Příklad hodnocení chlazení budovy a zpracování do PENB; doporučená literatura

6. Větrání budov pro PENB

Lektoři: Ing. Olga Rubinová, PhD., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

·         Systémy, zdroje, hlavní části soustav a jejich účinnosti

·         ČSN EN 15 665 - Větrání  budov  - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

·         ČSN EN 15 241 - Větrání  budov  -  Výpočtové metody ke stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách

·         ČSN EN 15 242 -  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace

·         TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet

·         Dodaná energie, primární energie, referenční budova

·         Příklad hodnocení větrání budovy a zpracování do PENB; doporučená literatura

7. Úprava vlhkosti vzduchu pro PENB

Lektoři: Ing. Olga Rubinová, PhD., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

·         Systémy, zdroje, hlavní části soustav a jejich účinnosti

·         TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet

·         Dodaná energie, primární energie, referenční budova

·         Příklad hodnocení úpravy vlhkosti vzduchu v budově a zpracování do PENB; doporučená literatura

 

4. DEN – středa 12.3.2014 – TZB 3 a ZÁVĚR

8. Příprava teplé vody pro PENB

Lektor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Lucie Vendlová

·         Systémy, zdroje, hlavní části soustav a jejich účinnosti

·         ČSN EN 15316-3 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy: Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody), Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody a Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava

·         TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – typické hodnoty pro výpočet

·         Dodaná energie, primární energie, referenční budova

·         Příklad hodnocení přípravy teplé vody pro budovu a zpracování do PENB; doporučená literatura

9. Osvětlení pro PENB

Lektor: Ing. Marián Formánek, Ph.D.

·         Systémy, zdroje, hlavní části soustav a jejich účinnosti

·         ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

·         ČSN EN 12454-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

·         ČSN EN ISO 15 193 Energetické hodnocení budov – Energetické požadavky na osvětlení

·         Dodaná energie, primární energie, referenční budova

·         Příklad hodnocení osvětlení budovy a zpracování do PENB; doporučená literatura

10. Využití energetických auditů a energetických posudků pro PENB / Závěr kurzu

Lektoři: Ing. Jiří Šála, CSc., Ing. Marcela Počinková, PhD.

·         EA pro výjimku z požadované ENB pro větší změnu dokončené budovy 

·         EP pro posouzení alternativních systémů dodávek energie, pro posouzení doporučených opatření u větší změny dokončené budovy a pro veřejné zakázky (např. NZU)

·         Pravidla pro zpracování PENB

·         Požadavky na energetického specialistu

·         Doplňkové informace podle dotazů účastníků přípravného kurzu

·         Závěr přípravného kurzu

LEKTOŘI:

Ing. Jiří Šála, CSc. - energetický specialista zpracovatel norem v oboru tepelná ochrana budov

Ing. Petr Horák Ph.D. - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Jeho odborným zaměřením jsou obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, solární soustavy), problematika úspor energií v TZB, energetické hodnocení budov, certifikace budov, vytápění občanských staveb, numerické modelování v prostředí StarCCM+

Ing.Marcela Počinková, Ph.D. - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Odborným zaměřením je specializace vytápění, obnovitelné a alternativní zdroje energií a problematika převážně sálavých otopných ploch.

Ing. Olga Rubinová, Ph.D. - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Odborným zaměřením je vzduchotechnika, mikroklima budov a modelování tepelného mikroklimatu budov.

Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Jeho odborným zaměřením je vzduchotechnikaa specializace "Čisté prostory ve zdravotnictví"

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Odborným zaměřením je zdravotní technika, hydraulika vnitřní kanalizace a problematika dimenzování potrubí vnitřního vodovodu

Ing. Lucie Vendlová - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Vyučuje předměty vytápění, zdravotně technické instalace a vzduchotechnika. Odborným zaměřením je energetická náročnost budov.

Ing. Marián Formánek, Ph.D. - Pracuje na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu TZB. Jeho odborným zaměřením je elektroinstalace, chlazení, energetika, měření a regulace TZB.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

1. Závaznou přihlášku zašlete na naši adresu. Účast na semináři můžete objednat elektronicky na adrese :  www.cmv.cz , nebo mailem na cmv@seznam.cz.

2. Účastnický poplatek ve výši 12.000,-Kč vč. 21% DPH uhraďte  laskavě na  náš  účet  č.  377641051/0100  u KB Praha 5, variabilní symbol 250 . Pro členy Komory soudních znalců je cena 11.000,- Kč. Naše IČ 43005195 a DIČ CZ43005195. Jsme plátci DPH. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání.

3. Účast  je  možno  stornovat  písemně (elektronicky nebo faxem) 7 dní před  konáním semináře. Při stornu v pozdějším termínu se účastnický poplatek nevrací. Můžete však vyslat náhradní osobu.

4. Možnost ubytování v Hotelu Harmonie 850,- Kč/noc (vč.snídaně), Hostel Palacký Brno http://www.hotel-palacky.cz/, Kolej Masarykova Brno, Kolej Kounicova Brno  http://www.skm.muni.cz/ - NENÍ HRAZENO

5. Účastníci  musí mít technické vzdělání (energetika, stavební fakulta, strojní) SŠ + 6 let praxe; VOŠ + 5 let praxe; VŠ + 3 roky praxe. Čistý trestní rejstřík.

Aktuality
17.09.2013SEMINÁŘ - Energetická náročnost budov (PENB)

Energetická náročnost budov seminář Energetická..

26.08.2013Energetická náročnost budov seminář

Seminář na téma energetická náročnost budov.

12.02.2013Stavební zákon a stavební řád

Veškeré informace o novele i změnách po ni se dozvíte..

12.02.2013Nový občanský zákoník

Seminář o majetkových právech v občanském zákoníku...

01.01.2012Oceňování nemovitého majetku měst a obcí

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚST A OBCÍ A MÍSTNĚ..

Rozšíříme Váš obzor
Tvorba webových stránek Praha